Cyfrowe   wsparcie zdrowia na co dzień

iLogs health GmbH tworzy i dostarcza innowacyjne oprogramowanie aplikacyjne dla podmiotów sektora opieki społecznej i służby zdrowia, a także dla tych osób pozostających w domach, którzy wymagają dodatkowej opieki. 

2005
Rok założenia
150000
Liczba objętych opieką
50
Liczba pracowników
250
Klienci korporacyjni
Z uwagi na zagrożenie epidemiczne  

Usługa JAMES Wideo

Ochrona opiekunów
Odciążenie dla personelu pielęgniarskiego
Włączenie krewnych w sprawowanie opieki za pośrednictwem wideo

Koronawirus COVID-19 stanowi obecnie jedno z największych wyzwań w sektorze zdrowia oraz w zakresie opieki stacjonarnej - długoterminowej i opieki domowej. Uważa się, że ryzyku utraty zdrowia, a w skrajnych wypadkach także życia służy zwiększenie dystansu społecznego i samoizolacja rozumiane jako zasadnicze ograniczenie bezpośrednich kontaktów "twarzą w twarz”. Dostępność personelu pielęgniarskiego ogranicza dodatkowo obawa nieświadomego rozprzestrzeniania infekcji. Przeciwdziałaniu izolacji społecznej osób starszych i unikaniu infekcji służą innowacyjne rozwiązania, takie jak JAMES wideo. Usługa ta jest składową platformy usługowej MOCCA ONE, ale może być dostarczana jako oddzielny produkt. Usluga JAMESstanowi element składowy platformy usługowej MOCCA One. Pozostaje ona w zgodzie w duchem polityki #pozostańwdomu wspierając pracęzarówno profesjonalnych organizacji świadczacych usługi opiekuńcze, jak i pojedyńczych osób poszukujących wygodnego i bezpieczego środka komunikacji

Usługa JAMES wideo może być wykorzystywana z powodzeniem jako narzędzie indywidualnej komunikacji np. dla rodziny bądź krewnych. Twoja firma może oferować taką usługę - jest dostępna jako White Label. Tablet JAMES z zainstalowanym oprogramowanie może zainteresowanemu dostarczyć rodzina, w innym modelu biznesowym -tablety mogą być na wyposażeniu oddziału czy kliniki i być dostarczane wskazanej osobie przez personel opiekunczy.

Usługa JAMES Wideo umożliwia implementację wielu usług świadzconych zdalnie, takich jak np.:

  • opieka społeczna
  • cyfrowe odwiedziny
  • monitoring przyjmowania leków i udzielanie wskazówek w zakresie medykacji
  • wywiad medyczny
  • dokonywanie Kompleksowej Oceny Geriatrycznej (ADL) i udzialanie wsparcie w codziennych działaniach
  • Wideokontakt z rodziną jako nowa usługa

Przykładowa procedura użycia systemu JAMES Wideo w wypadku podopiecznego pozostającego samodzielnie w domu

  • Pracownik świadczący usługę opiekuńczą dzwoni do wskazanej osoby poprzez JAMES Wideo
  • Po zestawieniu połączenia przeprowadzana jest rozmowa służąca ustaleniu dobrostanu podopiecznego
  • Dane zebrane w trakcie wywiadu, takie jak np. historia medyczna czy też wyniki pomiarów podstawowych parametrów życiowych mogą zostać zapisane i bezpiecznie składowane w systemie JAMES
  • Personel medyczny sprawujący zdalną opiekę pozyskuje ważne informacje, które są dostępne dla wszystkich uprawnionych do ich wglądu i mogą stanowić podstawę do podejmowania np. działań diagnostycznych.

Aplikacja JAMES Wideo jest dostępna na smartfonach i tabletach wszystkich podstawowych systemów operacyjnych Stacja- terminal JAMES Wideo opracowana specjalnie dla osób starszych jest także dostępna w sprzedaży bezpośredniej poprzez sieć dystrybutorów produktów iLogs

#wecare

Usługodawcy usłyg opiekuńczych

Platforma aplikacyjne MOCCA ONE firmy iLogs tworzy nowoczesny system klasy ERP dla Twojej organizacji, który obejmuje wszystkie procesy zarządzania i opieki nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi. MOCCA oferuje rozwiązania cyfrowe w następujących obszarach:
- mobilna opieka ambulatoryjna
- opieka stacjonarna
- całodobowa opieka domowa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >

Dłużej pod własnym dachem

Nagradzane rozwiązania JAMES teleopieka umożliwiają osobom starszym dłuższe, samodzielne i bezpieczne życie w domu lub mieszkaniu wspomaganym Tak, jak profesjonalny opiekun JAMES wspiera najbliższą rodzinę i krewnych oraz personel specjalistycznych placówek, którzy troszczą się o swoich bliskich.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >

Karetki pogotowia

Mobilny system dokumentacji MEDEA dla lekarzy i ratowników medycznych jeżdżących w karetkach umożliwia dostęp i tworzenie dokumentacji medycznej i szybkie i terminowe przesyłanie ważnych danych do szpitala lub ubezpieczyciela

 Zespół pielęgniarski

Elegancki zegarek bezpieczeństwa SafeMotion zapewnia optymalną ochronę pracowników. O pomoc można prosić zarówno aktywnie, jak i pasywnie. Procesy alarmowe są przeprowadzane zgodnie z certyfikowanymi kryteriami.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >

Nowy wymiar bezpieczeństwa...

"- Odkąd mam zegarek bezpieczeństwa JAMES mam odwagę samodzielnie chodzić na spacer . Zegarek jest dla mnie bezcenny!!! ", Pani Elżbieta l. 81, które wcześniej przewróciła się spacerując

Nowy smak wolności

"- Mieszkam zupełnie sama i wciąż dużo podróżuję. Dzięki zegarkowi JAMES przez cały czas czuję się bezpiecznie, a teraz znów jestem w drodze.* Anna M., l. 74 mieszkająca samotnie

Ulga dla krewnych

.Wreszcie mogę bez obaw iść na zakupy i wykonywać swoją pracę w niepełnym wymiarze godzin. Za pośrednictwem zegarka JAMES, mogę pro-aktywnie zadzwonić do mamy i sprawdzić   gdzie w tej chwili jest patrząc w telefon", Tomasz, syn

Ulga dla pielęgniarek - większa swoboda dla opiekunów

"Ponieważ nasi podopieczni - "uciekinierzy" noszą zegarek Jamesa, odczuwamy o wiele mniej stresu. Jeśli nasz podopieczny oddali się zbyt daleko, automatycznie powiadamia nas JAMES." Dyplomowana pielęgniarka w domu opieki

Spójna przejrzystość

"Dzięki MOCCA możemy mapować i tworzyć procesy opieki stacjonarnej i zdalnej opieki cyfrowej T
Zapewnia to większą przejrzystość, jednolite standardy działania naszego personelu pielęgniarskiego i gotowość szybkiego udzielania informacji naszym klientom.
.", Szef dużej firmy teleopiekuńczej

Aktualności w zakresie zdrowia publicznego

Partnerzy i Klienci

Jesteś zainteresowany? 

© 2021 ilogs healthcare GmbH 
closearrow-circle-o-downellipsis-venvelopelink