Spółka ilogs healthcare GmbH

Spółka iLogs healthcare GmbH to innowacyjna firma z Austrii, która tworzy oprogramowanie i wdraża systemy informatyczne usprawniające pracę placówek medycznych w zakresie obsługi pacjenta.  Produkty firmy służą także opiece nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w domach opieki oraz w mieszkaniach i domach seniorów. iLogs jest także liderem Programu Wspierania Aktywnego Życia Seniorów - Active Assisted Living (AAL), finansowanego ze środków Unii Europejskiej dostarczając rozwiązania inteligentnej teleopieki dla tzw. mieszkalnictwa wspomaganego. Tworzenie tych rozwiązań ma na celu umożliwienie osobom starszym dłuższego życia w komforcie fizycznym i psychicznym, do jakiego przywykli przez lata. Nowe technologie i usługi - wspierane przez Austriackie Stowarzyszenie Badawcze (FFG) - zostały gruntownie przetestowane i wprowadzone na rynek korzystając m.in. z różnych krajowych i międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych. Produkty iLogs healthcare GmbH są dostępne w wielu krajach Europy a firma stała się cenioną marką  w dziedzinie e-zdrowia. Firma należy do prywatnych inwestorów.

Kamienie milowe w rozwoju spółki

2005

 

 

 

2008

 


2012

 

2017

 

2018

 

 

2019

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

⊕  Gründung der ilogs mobile software GmbH
⊕  Entwicklung einer mobilen Zeit- und Leistungserfassung für sämtliche mobile Pflegedienste des Landes Kärnten.
⊕  Ausstattung von großen Pflegeeinrichtungen in Wien

 

⊕  Erweiterung der Plattform MOCCA (Mobile Case und Care Management) um eine digitale Pflegedokumentation

 

⊕  Expansion in diverse europäische Länder

 

⊕  Start der F&E Aktivitäten im Umfeld Active Assited Living

 

⊕  Produktlaunch der SafeMotion™ (JAMES™) Sicherheitsuhr am Mobile World Congress in Barcelona
⊕  Start des flächendeckenden Rollout der MOCCA Lösung bei allen Sozial- und Gesundheits-Sprengel (SGS) in Tirol

 

⊕  Erster Großkunde aus den USA für die neue Notrufuhr JAMES
⊕  Gründung der ilogs healthcare GmbH für den internationalen Vertrieb

 

⊕  Die Betreuung von chronisch Kranken zu Hause wird in Wien und Kärnten pilotiert: Blutzucker, Blutdruck, Herzinsuffizienz und Gewicht wird zu Hause erfasst und auf Wunsch von Fachpersonal im JAMES-Care-Center überprüft
⊕  Mit MOCCA Chat wird für Pflegedienste und Angehörige ein sicherer Messenger mit Videotelefonie auf den Markt gebracht
⊕  Erstmalig sind mehr als 10.000 Sicherheitsuhren international im Einsatz

 

⊕  Die JAMES AAL Plattform erfreut sich großer Nachfrage bei professionellen Pflegediensten im In- und Ausland.
⊕  Im Rahmen der COVID-Pandemie gewinnt die JAMES Videotelefonie für ältere Menschen enorm an Zuspruch.
⊕  Die JAMES Sicherheitsuhr wird in Kombination mit einem Oximeter zur Messung der Sauerstoffsättigung erprobt.

Dla organizacji i tworzących ją ludzi

Zadowoleni Klienci i beneficjenci tworzonych rozwiązań, zmotywowani pracownicy, bezpieczeństwo ekonomiczne i prawne, a także społeczna akceptacja własnych działań  - to wyzwania dla każdej organizacji. MOCCA ONE. Im lepiej wspieramy własnymi rozwiązaniami organizacje opiekuńcze, tym bardziej możemy sprostać wyzwaniom, wobec których staje firma. Wszechstronny system MOCCA 360° daje szansę, na dostarczenie wsparcia, którego seniorzy potrzebują najbardziej. Spojrzenie na opiekę w każdym jej aspekcie, spojrzenie 360° - to właśnie system MOCCA ONE

Badania i rozwój

iLogs health GmbH współpracuje z renomowanymi instytucjami badawczymi, aby umożliwić rozwój i innowacyjność produktów. Od 2012 roku firma prowadzi intensywne badania w dziedzinie aktywnego życia wspieranego (AAL) we współpracy z cennymi partnerami badawczymi, m.in.  Austriackim Instytutem Technologii w Salzburgu i Uniwersytetem Nauk Stosowanych Karyntii.

Nagrody i wyróżnienia

Nasze wysiłki są doceniane. iLogs healthcare GmbH otrzymało między innymi nagrodę Smart Aging, ufundowaną przez twórców europejskiego Programu Aktywnego Życia Wspomaganego (AAL) oraz Nesta's Challenge Prize Center, w uznaniu rozwoju technologii cyfrowych poszukujących, które ułatwiają przezwyciężanie izolacji społecznej i samotności wśród starszych oraz nagrodę Silver Economy and Ageing Well za najbardziej innowacyjny produkt na festiwalu Srebrnej Gospodarki w Paryżu.

Partner w badaniach i rozwoju

© 2021 ilogs healthcare GmbH 
closearrow-circle-o-downellipsis-v