Skorzystaj z nowych możliwości dla swoich klientów.

JAMES ułatwia codzienne życie Twoim Klientom i ich rodzinom Produkty i usługi systemu JAMES otwierają samorządom, firmom, organizacjom i stowarzyszeniom nowe możliwości prowadzenia działalności i tworzenia innowacyjnych modeli biznesowych

Korzyści, jakie niesie JAMES

Dzięki systemowi JAMES możesz kompetentnie sprostać stale rosnącym wyzwaniom w zakresie opieki senioralnej Korzyści dla wszystkich stron: dla Twojej organizacji, Twoich klientów i ich rodzin

Profesjonalizacja usług poprzez tworzenie zaawansowanych procesów i procedur

Niższe koszty usług opiekuńczych i brak kosztów utrzymania informatycznych platform usługowych

Mniej obsługi administracyjnej

NOWY MODEL BIZNESOWY

Poniżej przedstawiamy przykład trzech obszarów biznesowych, w których produkty JAMES - spełniając wymagania Klientów - mogą w zrównoważony sposób tworzyć nowe modele prowadzenia działalności gospodarczej

24/7 Centrum wsparcia / Centrum obsługi telefonicznej

Wiele profesjonalnych centrów telefonicznego wsparcia oferuje usługi związane z medycyną Wykorzystanie systemu JAMES otwiera firmom na nowe obszary działania oferując m.in.:

1. Mobilne połączenia alarmowe. Wielu seniorów pozostaje niezwykle aktywnych. Urządzenia alarmowe przeznaczone do domowej opieki doraźnej są dla nich nieodpowiednie. Z jednej strony wielu seniorów jest przez wiele lat bardzo aktywnych i mobilnych, z drugiej strony dostępne urządzenia monitorujące pozostają mało funkcjonalne i w dodatku często bywają stygmatyzujące Eleganckie zegarki JAMES będące równocześnie telefonami komórkowymi mogą być dla seniorów atrakcyjną alternatywą i a dla usługodawców - motorem rozwoju usług opiekuńczych.

2. Teleopieka. Nowe usługi pod znanym szyldem Nie istnieje standard usług teleopieki. Katalog ich zawartości kształtują potrzeby i możliwość ich zaspokojenia w określonym czasie i przy określonym budżecie. W najprostszej wersji mogą to być np. regularne połączenie wideo do terminala JAMES znajdującego się w rękach seniora, gdziekolwiek by się on znajdował albo monitoring jego podstawowych parametrów życiowych.

Opieka mobilna

Od świadczenia usług teleopieki w sposób zdalny nie ma odwrotu. Wraz z rozwojem technologii gama tych usług będzie się systematycznie powiększać. Klienci, którzy są użytkownikami sprzętu i usług JAMES mogą monitorować swój stan zdrowia bez czyjejkolwiek pomocy. Każdy przypadek jest inny. Dziś kwalifikowany personel medyczny Centrum teleopieki, czy Centrum wsparcia może analizować napływające wyniki domowych pomiarów i reagować w wypadku stwierdzenia odstępstw od normy poprzez wideorozmowę czy rozmowę telefoniczną.
Standardowy pakiet produktów umożliwia śledzenie ciśnienia, pomiar poziomu cukru we krwi i masy ciała. W zależności od potrzeb możliwa jest integracja kolejnych urządzeń pomiarowych Samodzielne pomiary i powierzenie nadzoru nad wynikami wyspecjalizowanemu personelowi medycznemu Centrum Wsparcia powoduje, że zmniejsza się liczba wizyt domowych odbywanych przez pielęgniarki, a kłopoty zdrowotne podopiecznych szybciej znajdują rozwiązanie.
Regularne rozmowy wideo podopiecznego z opiekunami poprawiają jakość opieki, odciążając rodzinę i najbliższych krewnych od częstych wizyt
W konsekwencji, maleją jednostkowe koszty opieki a personel medyczny i opiekuńczy może roztoczyć opiekę nad większą liczbą potrzebujących. Nie wyłącza to najbliższych z łańcucha opieki; technologia pozwala, by tradycyjne wizyty były uzupełnienie wizytami on-line

Opieka stacjonarna

Placówki opieki długoterminowej są zorientowane na podopiecznych wymagających stałej opieki, niemniej jednak profesjonalne usługi opiekuńcze mogą być świadczona wcześniej, jeszcze w miejscu zamieszkania podopiecznego, dzięki technologiom JAMES Zegarek bezpieczeństwa daje starszym, często samotnym osobom, możliwość zwrócenia się o pomoc w rozwiazywaniu codziennych problemów za naciśnięciem przycisku, a także wezwanie pomocy w sytuacjach krytycznych, gdy wykonanie takiej prostej czynności nie jest możliwe, np. w wypadku utraty przytomności czy omdlenia. System JAMES zrobi to sam, dzięki stosowanym technologiom. Pomoc telefoniczna może być świadczona za dnia przez personel dom opieki i w nocy przez całodobowe centrum telefoniczne.
Oprócz aspektów bezpieczeństwa, system JAMES adresuje również potrzeby pacjentów przewlekle chorych lub tych zdrowych seniorów, którzy mogą korzystać z nich jako narzędzia ogólnej profilaktyki zdrowotnej.
Na system JAMES trzeba także patrzeć jakio na narzędzie przeciwdziałania izolacji spolecznej. System oferuje możliwość zagospodarowania czasu seniorów przez animatorów działań społecznych, zachęcając do aktywności ruchowej i intelektualnej w kołach zainteresowań. Usługa Czat'u upraszcza komunikację między uczestnikami systemu. Proponowane rozwiązanie wpisują się idealnie w model mieszkalnictwa wspomaganego i programy inkluzji społecznej

PORTALE DLA PROFESJONALISTÓW

System JAMES oferuje bogaty zestaw narzędzi do zarządzania funkcjami, rolami i urządzeniami wykorzystywanymi przez użytkowników Portal administracyjny jest narzędziem nadrzędnym wobec pozostałych portali, jakie system JAMES stawia do dyspozycji użytkownika Z uwagi na otwartą architekturę JAMES łatwo integruje się z systemami dedykowanymi medycznym centrom telefonicznego wsparcia oraz zewnętrznymi bazami danych wspierającymi medykację oraz raportującymi np. interakcje lekowe

PORTAL ADMINISTRACYJNY

 • Użytkownik
 • Organizacja
 • Zarządzanie rolami/prawami
 • Zarządzanie urządzeniami i kartami SIM
 • Oceny

PORTAL CENTRUM TELENADZORU

 • Obsługa alarmów
 • Zapytania o pozycję/lokalizację
 • Komunikacja wideo i głosowa
 • Odtwarzanie historii alarmów

PORTAL CENTRUM OPIEKI

 • Wywiad chorobowy, diagnoza
 • Przegląd pomiarów podstawowych parametrów życiowych
 • Automatyczne wykrywanie odchyleń
 • Protokoły interwencyjne
 • Komunikacja wideo i głosowa
 • Zarządzanie czasem pracy/nieobecności
 • Przechowywanie dokumentów

PORTAL SPOŁECZNOŚCI

 • Łączenie użytkowników w sieci
 • Łączenie użytkowników systemu w grupy zainteresowań
 • Kalendarz
 • Komunikacja wideo i głosowa

Czy jesteś zainteresowany? 

Napisz do nas!

© 2021 ilogs healthcare GmbH 
closearrow-circle-o-downellipsis-v